• Home
  • About us
  • Courses
  • Apply to
  • Tuition fee and welfare
  • Payment
  • Success
  • Gallery
  • Contact us
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 61
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,310,340
 ความภูมิใจ ARN page3


นางสาว พรพรรณ  แววทองคำ  (ยุ้ย)
ทำงานที่ โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4
แผนก เนอสเซอรี่


 
นางสาว มณีนุช วงศ์วิริยชาติ
 ทำงานที่ MD clinic 


นางสาว จิดาภา ลาภเจริญสุข
ทำงานที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
แผนก หัวใจ ซอยศูนย์วิจัย 
นาย วิสุทธิ์  ชุมศาสน์
ที่ทำงาน Absolute klinik
 


นางสาว วาสนา สีลาโส  (นวล)
 ทำงานที่ M Skin clinic
 
นางสาว วราภรณ์  ต๊ะนางอย  (เล็ก)
ทำงานที่ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แผนก Supply 


นางสาว ยัญนะห์  แสงวิมาน  (นะห์)
ทำงานที่ โรงพยาบาลบางปะกอก2
แผนก ผู้ช่วยเภสัช 
นางสาว สุพรรณศรี  ปะเรพันธ์  (ปุ่น)
ทำงานที่ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แผนก ห้องผ่าตัด 


นางสาว ลัดดาวัลย์  ศรีจัตุรัส  (อ้อม)
ทำงานที่ คลินิก ด็อกเตอร์เด็นทิส สุขุมวิท 24
 
นางสาว สุทธินี​  ชูแสง​
ทำงานที่ โรงพยาบาลยันฮี
แผนก ER 


นางสาว นัฏฐวรรณ  โอวกิจ  (จ๋า)
ทำงานที่ โรงพยาบาลยันฮี
แผนก ER 
นางสาว ศุภลักษณ์   หวันเหล็ม  (ยะห์)
ทำงานที่ M Skin clinic
 


(ขวา) นางสาว ยลลดา  เชิงเขา  (แนน)
ทำงานที่ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แผนก IPD
 
นางสาว สิริกร   กรุณา  ( แป๋ม )
นางสาว สาวิตรี   คนเพียร  (แอ๋ว)
นางสาว พิมลราช  พิมภูราช  (หญิง)

ทำงานที่ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 


นางสาว กมลชนก  วันทยุ  (ซายน์)
ทำงานที่ กานต์ชนกคลินิก 
นางสาว ทิพวรรณ  เหมือนแสงศรี  (ปิ่น)
 ทำงานที่ M Skin clinic 

go to page 2      go to page 4

Copyright 2012 www.aranyarak.com All Right Reserved
Engine by MAKEWEBEASY