• หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา
 • หลักสูตร
 • สมัครเรียน
 • ค่าเล่าเรียน
 • จ่ายเงิน
 • ความสำเร็จ
 • รูปภาพ
 • ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 218
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,191,794
 About us

 
โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล (Aranyarak Nursing school : ARN)
เราเป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนวิชาชีพพนักงานผู้ช่วย
พยาบาล (Nurse-Aide : NA) หลักสูตรวิชาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน ARN ได้รับการยกย่องให้เป็น
สถาบันอันดับต้นๆ ของประเทศในด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานด้านสุขภาพ ภายใต้
การบริหารงานโดยคณะแพทย์พยาบาลและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนและพรั่ง
พร้อมด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางมากว่า 20 ปี

ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการใบอนุญาตเลขที่ กร.282/2551

 
ปรัชญา
 
“ ประพฤติดี  มีคุณธรรมเด่น  เน้นทักษะวิชาชีพ ”
 
ปณิธาน
 1. มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักศึกษา
 2. มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่พร้อมจะมุ่งสู่เส้นทางในสายงานด้านสุขภาพให้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง
 3. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพรู้ลึกรู้จริง เพียบพร้อมด้วย
  จริยธรรมคุณธรรมและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม


      

พลเอก  นายแพทย์ สมชาย ว่องไวพานิช
แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ประธานที่ปรึกษา / ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล
 
การศึกษา :
 • ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ1 ) เหรียญทองผลการสอบเป็นอันดับที่ 1 ตลอดหลักสูตร
 • วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร F.R.C.S. (Edinburgh) หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ ณ Royal College of Surgeons of
  Edinburgh ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์ฝังเข็ม มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
 


นาง อรัญญา ว่องไวพานิช (อาจารย์อ้อย)
ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล
ผู้อำนวยการ
การศึกษา :
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราช)
 
จากใจผู้บริหาร
 
ความภาคภูมิใจของ ARN ถึงวันนี้ เราเป็นมากกว่าโรงเรียนสอนพนักงานผู้ช่วยพยาบาลจากปณิธานที่ตั้งไว้
เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความจริงใจและจริงจัง ที่จะก้าวสู่ความสำเร็จแห่งการเป็นสถาบันสร้าง
มืออาชีพอย่างแท้จริงเชื่อได้ว่านักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ย่อมมีความมั่นคง และอนาคตการทำงาน
ที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างสรรค์พัฒนาสังคมส่วนรวมได้สืบไป


โครงสร้างบุคลากร
คณาจารย์              
              
              
              

 
 
 
 

Copyright 2012 www.aranyarak.com All Right Reserved
Engine by MAKEWEBEASY