• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับเรา
  • หลักสูตร
  • สมัครเรียน
  • ค่าเล่าเรียน
  • จ่ายเงิน
  • ความสำเร็จ
  • รูปภาพ
  • ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 217
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,191,793
 SUCCESSนางสาวสุภาวดี  ขวัญคง(หนูเมย์)
ผู้ช่วยเภสัชกร
ร้านขายยา Health up  

 
นางสาวสิเรียม  ซันวงค์ 
ทำงานที่ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4 

 
 

 
 นางสาวจารุวรรณ  สะตะ( น้ำหวาน)
ทำงานที่รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 แผนก OPD.2
 
นางสาวน้ำทิพย์  ศรีลาห้อย ( วุ้น )
ทำงานที่โรงพยาบาลพญาไท 1 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยห้องยา

 

 

 
 
 นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณสังโส (ส้ม )
ทำงานที่คลินิกเสริมความงาม Yasashi Clinic สาขาฟอร์จูน


 
 นางสาวอ้อย ของก้ำ ( อ้อ )
กำลังศึกษาต่อหลักสูตร PN ที่วิทยาลัยเซนต์หลุย

 

 
 นางสาวมานิศา  เทียนอร่าม (เกด)
ทำงานที่คลินิกเสริมความงาม ฟลิโมเดล  

 นางสาวกรรณิกา  เสียงล้ำ ( หนุงหนิง )
ทำงานที่คลินิกเวชกรรมและ
เสริมความความงาม วีแคร์คลินิก


 

 

 
นางสาวอ้อย  ของก้ำ ( อ้อ )  
ทำงานที่ รพ. กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย (สำนักงานใหญ่)  
แผนก เนอร์สเซอรี่ 

 นางสาวจุฑามาศ  ไตรมาศ ( เซฟ )
ทำงานที่คลินิกทันตกรรม ฟันสวย

 

 

 
นางสาววรรณวิภา  สำราญวงศ์ ( ต้าร์ )
ทำงานที่โรงพยาบาลพญาไท 2 แผนกห้องเอ็กซเรย์

 
นางสาวจิราภรณ์  สิงห์ศรี (บุ๋ม )
ทำงานที่โรงพยาบาลเวชธานี 
แผนก ศูนย์หัวใจและทรวงอก


 


นางสาวชุติมา  คะชา (บลู )  
ฝึกงานและทำงานที่คลินิกทันตกรรม 
บริษัท ฟันสวย จำกัด

 
นางสาวกัญชรส   กลิ่นแก้ว ( จูน ) 
ทำงานโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลนวมินทร์ 

 


 

 นางสาวรุ่งทิพย์  คนมั่น ( เปิ้ล)
ทำงานที่คลินิกทันตกรรมรังสิต บริษัท ฟันสวย จำกัด

 
นายธีรพงค์  พันจั่น (พงค์)
 ทำงานที่โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ 

 
 
 นางสาวนิสา  ยาโน  ( เรย์ ) 
ทำงานที่คลินิกทันตกรรม รังสิต บริษัท ฟันสวย จำกัด

 

นางสาวสุรีพร  อินทรเพชร (ตั๊ก)
ทำงานที่โรงพยาบาลเวชธานี
 แผนก  หน่วยจ่ายกลาง 

 
   

 นางสาวปวีณา  จันทร์วัฒนพงศ์ (หนึ่ง )
ทำงานที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม
 นางสาวจิดาภา  ลาภเจริญสุข  ( ตา )
ทำงานที่ร้านยา เฮลท์อัพ  สาขา  บิ๊กซี ลาดพร้าว

 


 


 
 นางสาวสุพรรณี  เภาเจริญ ( หน่อย )  
ทำงานที่โรงพยาบาลเวชธานี แผนกกายภาพบำบัด
นางสาว อรพิณ  ปินใจ (นุ้ย)
นางสาวจิราภรณ์  กิจจรัส(ฟิล์ม)
นางสาวสุพรรณี  เภาเจริญ (หน่อย) 
ทำงานที่โรงพยาบาลเวชธานี แผนกกายภาพบำบัด

 
   
 นางสาวศิริลักษณ์  ชูช่อ  (จอย)  
ทำงานที่   วุฒิศักดิ์คลินิก

 
 
 นางสาวศิริลักษณ์  สิทธิจันทร์  ( การ์ฟิล )  
ทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักตบ
 อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

 

 


 นางสาววรรณภา  อินทะกิจ  ( ดาว)
ทำงานที่โรงพยาบาลเวชธานี  
แผนก ศูนย์หัวใจและทรวงอก

 นางสาวลลิตา  เกิดทิพย์  (ข้าวแป้ง)
ทำงานที่คลินิกเสริมความงาม โอเรียลทอล บิวตี้ 

 
   
 นายธวัช  พรหมพลอย  
ทำงานที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
  แผนก ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

 
 นายศุภชัย  พรมเผ่า ( บอล)
ทำงานที่ร้านยาดีแคร์  รังสิต

 


back to page 1            go to page 3
 

Copyright 2012 www.aranyarak.com All Right Reserved
Engine by MAKEWEBEASY