• Home
  • About us
  • Courses
  • Apply to
  • Tuition fee and welfare
  • Payment
  • Success
  • Gallery
  • Contact us
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 71
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,592,556
 SUCCESS


นางสาว สุภาวดี   ขวัญคง  (หนูเมย์)
ทำงานที่ ร้านขายยา Health up

แผนก ผู้ช่วยเภสัชกร  


 
นางสาว สิเรียม   ซันวงค์ 
ทำงานที่ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4 
 
 

 
 นางสาว จารุวรรณ   สะตะ  ( น้ำหวาน)
ทำงานที่ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4
แผนก OPD.2 
 นางสาว น้ำทิพย์   ศรีลาห้อย  ( วุ้น )
ทำงานที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 
แผนก ผู้ช่วยห้องยา 

 

 
 นางสาว สุภาภรณ์   สุวรรณสังโส  (ส้ม )
ทำงานที่ คลินิกเสริมความงาม Yasashi Clinic สาขาฟอร์จูน 
นางสาว อ้อย   ของก้ำ  ( อ้อ )
กำลังศึกษาต่อหลักสูตร PN ที่วิทยาลัยเซนต์หลุย 

 

 
 นางสาว มานิศา   เทียนอร่าม  (เกด)
ทำงานที่ คลินิกเสริมความงาม ฟลิโมเดล
  
นางสาว กรรณิกา   เสียงล้ำ  ( หนุงหนิง )
ทำงานที่ คลินิกเวชกรรม และ
เสริมความความงาม วีแคร์คลินิก 

 

 
นางสาว อ้อย  ของก้ำ  ( อ้อ )  
ทำงานที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย (สำนักงานใหญ่)  
แผนก เนอร์สเซอรี่
 


 
นางสาว จุฑามาศ   ไตรมาศ  ( เซฟ )
ทำงานที่ คลินิกทันตกรรม ฟันสวย
 

 

 
นางสาว วรรณวิภา   สำราญวงศ์  ( ต้าร์ )
ทำงานที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
แผนก ห้องเอ็กซเรย์ 
นางสาว จิราภรณ์   สิงห์ศรี  (บุ๋ม )
ทำงานที่ โรงพยาบาลเวชธานี 
แผนก ศูนย์หัวใจและทรวงอก 

 

นางสาว ชุติมา   คะชา  (บลู )  
ฝึกงานและทำงานที่ คลินิกทันตกรรม  บริษัท ฟันสวย จำกัด 
นางสาว กัญชรส   กลิ่นแก้ว  ( จูน ) 
ทำงานที่ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลนวมินทร์  


 
 นางสาว รุ่งทิพย์   คนมั่น  ( เปิ้ล)
ทำงานที่ คลินิกทันตกรรมรังสิต บริษัท ฟันสวย จำกัด


 
นาย ธีรพงค์   พันจั่น  (พงค์)
 ทำงานที่ โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์  


 
นางสาว นิสา  ยาโน  ( เรย์ ) 
ทำงานที่ คลินิกทันตกรรมรังสิต บริษัท ฟันสวย จำกัด 
นางสาว สุรีพร   อินทรเพชร  (ตั๊ก)
ทำงานที่ โรงพยาบาลเวชธานี
 แผนก  หน่วยจ่ายกลาง  
   
นางสาว ปวีณา   จันทร์วัฒนพงศ์  (หนึ่ง )
ทำงานที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 แผนก ผู้ช่วยทันตกรรม 
 นางสาว จิดาภา   ลาภเจริญสุข  ( ตา )
ทำงานที่ ร้านยาเฮลท์อัพ  สาขา  บิ๊กซี ลาดพร้าว
 

 

 
 นางสาว สุพรรณี   เภาเจริญ  ( หน่อย )  
ทำงานที่ โรงพยาบาลเวชธานี
แผนก กายภาพบำบัด

 
นางสาว อรพิณ   ปินใจ  (นุ้ย)
นางสาว จิราภรณ์   กิจจรัส  (ฟิล์ม)
นางสาว สุพรรณี   เภาเจริญ  (หน่อย)
 
ทำงานที่ โรงพยาบาลเวชธานี
แผนก กายภาพบำบัด


 
   
นางสาว ศิริลักษณ์   ชูช่อ  (จอย)  
ทำงานที่ วุฒิศักดิ์คลินิก
 
 นางสาว ศิริลักษณ์   สิทธิจันทร์   ( การ์ฟิว )  
ทำงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักตบ
 อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

นางสาว วรรณภา  อินทะกิจ  ( ดาว)
ทำงานที่ โรงพยาบาลเวชธานี  
แผนก ศูนย์หัวใจและทรวงอก


 

 นางสาว ลลิตา   เกิดทิพย์   (ข้าวแป้ง)
ทำงานที่ คลินิกเสริมความงาม โอเรียลทอล บิวตี้  
   
 นาย ธวัช   พรหมพลอย  
ทำงานที่ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
  แผนก ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

 
 นาย ศุภชัย   พรมเผ่า  ( บอล)
ทำงานที่ ร้านยาดีแคร์  รังสิต

 


back to page 1            go to page 3
 

Copyright 2012 www.aranyarak.com All Right Reserved
Engine by MAKEWEBEASY